Ali Resul Usul / Sabah
Siyaset / Güncel
Email adresi: usul@ticaret.edu.tr
Özgeçmiş
1.      Adı Soyadı: Ali Resul Usul
2.      Doğum Tarihi: 20.06.1970
3.      Unvanı: Doç. Dr.
4.      Öğrenim Durumu: 
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Boğaziçi Üniversitesi 1994
Y. Lisans Siyaset Bilimi Bilkent Üniversitesi 1995
Doktora  Siyaset Bilimi Bilkent Üniversitesi 2003
Doktora Uluslararası İlişkiler University of Essex 2007
 
 
5.      Akademik Unvanlar: 
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2003
Doçentlik Tarihi                  : 2008                             
Profesörlük Tarihi             :  
6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri 
Demokratik Barış Teorisi ve Türk-Yunan İlişkileri, Murat Özüvez, Bahçeşehir Üniv. 2007
 
Kamuoyu ve Dışpolitika, Abdullah Erboğa, Bahçeşehir Univ. 2007
 
AB’nin Komşuluk Politikasında Karadeniz’e Yöneliş, Zekeriya Tüzen, Bahçeşehir Univ. 2008
 
Kürselleşme ve Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu, Oğuzhan Dönmez, Bahçeşehir Üniv. 2008

Uluslararası Sağlık Normunun Oluşumu, Sabriye Yazıcı, Beykent Üniversitesi, 2005

      6.2.  Doktora Tezleri 
Zekeriya Tüzen, European Union and Muslim Migration, Marmara Üniversitesi, AB Enstitüsü

7.     Yayınlar 
      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
“Academia and the Legitimising of International Politics: Studies of Democratization and World Politics”, Third World Quarterly, November 2011, 32(9), pp. 1691-1702.
 
‘Looking Towards Europe’, The World Today, 58(10), October 2002 (with Ersel Aydınlı)
 
“Avrupa Birliği Siyasi Şartlılığında İtme-Çekme Dengesi ve Bu Dengenin Bozulması (The Pull-Push Balance in the EU Political Conditionality and The Deterioration of the Balance”, Uİ Uluslararası İlişkiler, 2008, No:17
 
      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
“Toward Post-Western World and Afro-Eurasia”, Afro-Eurasian Studies, Vol1., No. 1, Spring 2012.
 
“Understanding New Turkish Foreign Policy: Changes within Continuity”, Review of International Law and Politics, 2010, 6, 21, pp.101-25 (with Mesut Özcan).
 
“The nexus between European Security and Democratization and the Mediterranean Muslim States: Democracy ‘Bon pour l’Orient’” Review of International Law and Politics, 2007, Vol. 3, No. 11.
 
“Democracy and democratization in the Middle East: Old Problem New Context”, Turkish Review of Middle East Studies, 2005, pp.377-393.
 
‘Drawing A General Framework For The EU’s Human Rights Policies Towards Third Countries’, Review of International Affairs  2002, pp.49-66.
 
      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler 
From Balkan Wars to Balkan Peace Project Tirana Workshop Organization “EU Integration Process” , Tirana, 16 May 2012, Universiteti  Europian i Tiranes, SAM.
 
“A critical approach to the sequencing debate in the establishment of democracy in Turkey”, the conference on sequencing in democracy building and its relevance in Turkey and Azerbaijan, 11 December 2011, Gence, Azerbaijan., Center for National and International Research
 
“ The Studies of Democratization and World Politics”, Bogaziçi University, Center for Economics and Econometrics, Conference on Rethinking Governance, Institutions and Democracy, Tuesday 19 June 2011,
 
“Europeanization and Conflict Resolution: Turkey and Azerbaijan”, Center for National and International Research, European Integration and Conflict Resolution in Azerbaijan and Turkey, 28 May 2011, Lenkeran, Azerbaijan.
 
“Academia and legitimizing International Politics” Political Studies Association, 61 st Annual International Conference, 19-21 Nisan 2011, London
 
“Deterioration of EU Political Conditionality and its impact on Turkey-EU Relations”, 8 April 2010, European Consortium for Political Research- ECPR, Porto, Portugal
 
‘Understanding “New” Turkish Foreign Policy: Changes within Continuity’ APSA (American Political Science Association) Annual Meeting, Toronto, Canada, 3-6 September 2009
 
“The European Support of Democratization in the MENA Countries: Weak Dimension of the Relations”, Middle East Technical University-Ankara (Middle East in Global and Regional Perspective)-14-16 June 2007

“Academia and International Politics”, Global Studies at the Foundation for Sciences and Arts, international symposium on 'Civilizations and World Orders', May 12-14, 2006 ,  Istanbul, Turkey.

“Academia and International Politics”, Global Studies at the Foundation for Sciences and Arts, international symposium on 'Civilizations and World Orders', May 12-14, 2006 ,  Istanbul, Turkey.

“Shaping Turkish Foreign Policy”, ASN (Association for the Study of Nationalities) 7. Annual World Convention, Columbia University, 11-13 April 2002.
The First Mediterranean Social and Political Research Meeting, the European University Institute, 22-26 March 2000, Florence, Italy.

“Two Tales of Security through Democratization”, Fourth UACES (University Association for Contemporary European Studies) Research Conference, 8-10 September 1999, the University of Sheffield, Sheffield.
 
      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 
“The Debate on Sequencing and the growth of democracy in Turkey”, Debates on democratic development and bilateral relations of Azerbaijan and Turkey, (der.) Leyla Aliyeva, Baku, the Center for National and International Studies  2012.

Ali Resul Usul, Democracy in Turkey: The Impact of EU Political Conditionality, London, Routledge, 2011

“The Justice and Development Party and the European Union: From Euro-scepticism to Euro-enthusiasm and Euro-fatigue?” Ü. Cizre (ed.) Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice and Development Party, London, Routledge, 2008.

“Politics in Turkey”, Balkans: Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures, Tirana: Epoka University Publication, 2011.
 
 
      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
“Avrupa Birliği’nin Orta Asya’ya Yönelik İnsan Hakları Siyaseti: Retorik ve Realpolitik ”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (Journal of Central Asian and Caucasian Studies), Vol 6, No: 11, 2011, pp. 75-89.
 
Türkiye ve Avrupa Birliği: Tam üyelik süreci ve iç siyasetin dönüşümü (Turkey and the EU: The EU membership Process and the Transformation of Domestic Politics)”, KÖK Araştırmalar, Vol. 6, No. 1, 2004.
 
Sivil Toplum, Oryantalizm,  Demokrasi ve Osmanlı: Eleştirel Bir Bakış (Civil Society, Orientalism, Democracy and The Ottomans: A Critical Perspective) , Türkiye Günlüğü, October 1997.
 
      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
      7.7.  Diğer yayınlar 
“Demokrasiye Gitmeyen Yol: Özbekistan’ı Anlamak”, Orta Asya: Siyaset, Kültür, Kimlik, (der.) Turgut Demirtepe, (Ankara: USAK, 2013).
Ali Resul Usul, B. Duran ve K. İnat, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, Ankara, SETA, 2012.
“Turkey’s Foreign Policy in the light of the latest  developments in the Middle East”, Armenia-Turkey policy and Media Dıscussions, 11-13 July 2011, Istanbul, GPOT (Global Political Trends Center), Eurasia Partnership Foundation,
 
 “AK Parti Hükümetleri Döneminde Türkiye-AB İlişkileri”, Türkiye, Avrupa ve Avrupa Birliği, Cemal Haşimi (ed.), İstanbul: Meydan yayınları, 2012.
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikası 2010 (Turkey’s European Union Policy in 2010)”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, B. Duran, K. İnat ve M. Özcan (der.), Ankara: SETA, 2011.
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikası 2009 (Turkey’s EU Policy in 2009)”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, B. Duran, K. İnat ve M. Ataman (der.), Ankara: SETA, 2011.
 
“Avrupa Birliği, İnsan Hakları ve Genişletilmiş Ortadoğu (The European Union, Human Rights and the Greater Middle East)”, Analist ,  August 2011.
 
“Arap halk hareketleri ve bölgede demokratikleşme imkanı, Libya ve Türkiye’nin tutumu ”, Global Political Trends Center Policy, June 2011 (Policy Paper)
 
“Orta Doğu ve Demokrasi: Eski Paradigma ve Yeni Dönem, TÜSİAD Görüş, May 2011, pp.48-52.
 
‘En Uzun Dört Yıl: Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci Bağlamında Dış ve İç Politikanın Geçişkenliği ve Karen Fogg Olayının Gösterdikleri’ Stratejik Analiz  July 2002, pp.17-27.
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Siyasi Kriterler Sorunu: Dün, Bugün, Ve Yarın’ Stratejik Analiz   July 2001, pp.9-21.

“Demokrasi Çalışmalarının Serüveni: Endişe, Çoşku ve Kötümserlik”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Ankara: Yetkin Yayınları, 2008.  

“Prof. Dr. Ergun Özbudun’un Türk Siyaset Bilimine Katkısı”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Ankara: Yetkin Yayınları, 2008.

“Heksinki’den Müzakerelere Türkiye-AB İlişkileri”, AK Partili Yıllar (ed.) Z. Dağı, Ankara, Orion, 2007.
 
‘AB: Ne Türkiye ile Ne Türkiyesiz’, Anlayış, January 2007, No: 44.
 
“Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikası: Sessiz ve Derinden (European Union’s Central Asian Policy)”, Küresel Politikada Orta Asya (ed.) Mustafa Aydın, (Ankara: Stradigma, 2005).
 
 “Türkiye ve Avrupa Birliği: Tam üyelik süreci ve iç siyasetin dönüşümü (Turkey and the EU: The EU membership Process and the Transformation of Domestic Politics)”, KÖK Araştırmalar, Vol. 6, No. 1, 2004.
 
‘Kopenhag Zirvesi ve 2002 Model “La Question Turque (The Copenhagen Summit and 2002 Model La Question Turque)” , Stratejik Analiz  January 2003, pp. 24-31
 
8.    Projeler 
Tübitak 2237 Nolu Proje, Prof. Dr. Ahmet İçduygu ile birlikte, 2012
-‘Gümrük Birliği’nin Türk Ekonomisi ve Bütçesine Etkilerinin Analizi’, 2002, ASAM, ATO tarafından basıldı;
‘Avrupa Birliği’nin Azınlık Hakları Politikaları’ SAM (YÖK) için hazırlanan proje, 2003
 
9.    İdari Görevler 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, Müdürü
Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi ASAM, Avrupa Masası Başkanı (1999-2001)
10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 
APSA
PSA
TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu Üyesi (2010-2013)
11.  Ödüller 
1990-1994, Scholarship for University Education by the Office for Prime Minister of Turkey.
1994-2003, Scholarship for MA and PhD, from  Bilkent University, Ankara, Turkey.
1998-1999, Jean Monnet Award, from the European Commission.  
1999, A Grant from the European University Institute, Florence, Italy.
2001, A grant from Türk Petrol Vakfı (a Foundation for Turkish Petroleum) for the tuition fees of the University of Essex, UK.
Ph.D. thesis was awarded with a degree of outstanding success by Bilkent University in 2003.