Ediz Sırapınar / Milliyet
Futbol / Spor
Email adresi: ediz.sirapinar@milliyet.com.tr

Biyografisi hazırlanmaktadır.