Fahrettin Altun / Sabah
Siyaset / Güncel

Fahrettin Altun, 1976, Stuttgart-Aalen doğumlu sosyolog, öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü (1998) mezunudur. Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2002-2003 öğretim yılında, ABD'de Utah Üniversitesi’nde (Salt Lake City) Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "M. McLuhan ve Jean Baudrillard'ın "Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi" başlıklı doktora tezini tamamlayan Altun, çağdaş Türk düşün dünyası, sosyolojik teori ve uluslararası ilişkiler alanlarında çeşitli makaleler yayımlamıştır.

Çalışmaları

  • Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş (İstanbul: Küre Yayınları, 2. baskı, 2005)
  • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004)
  • Sivil Topluma Farklı Bakışlar (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005)
  • Küresel Güçler (İstanbul: Küre Yayınları, 2005)