Fuat Keyman / Radikal
Siyaset / Güncel
Email adresi: fuat@sabanciuniv.edu

Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, sivil toplumun gelişimi, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri konularında uzmanlaşmıştır. “Think Tank 20” projesine üye olan Keyman bu proje kapsamında hazırlanan dört kısa makalenin de yazarıdır.

Sabancı Üniversitesi’ndeki görevinden önce Keyman, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. AB Çerçeve Programı ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden birçok prestijli hibe almıştır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın “Many Civilizations,” CIVICUS ve Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüştür. Keyman, Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır.

Keyman’ın Türkiye’de siyasi ve sosyal eğilimler, Anadolu şehirlerinin kentsel dönüşümü, küreselleşme ve yerel kalkınma arasındaki sembolik ilişki, bu ilişkinin Türkiye’nin AB üyelik sürecine etkisi ve Türkiye’de birlikte yaşama kültürü üzerine kapsamlı çalışma ve yazıları bulunmaktadır. Keyman, Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (Utah University Press, Utah, 2009/10, Ayşe Kadıoğlu ile beraber) (İç içe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik), Transforming Turkey in a Globalizing World; Democratization, Globalization (Yakın zamanda yayınlanacaktır) (Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Dönüşümü: Demokratikleşme, Kürelselleşme),Cities: The Transformation of Anatolia, the Future of Turkey (2010) (Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği), Competing Nationalism in Turkey (2010), Turkey in a Globalizing World (2010) (Küreselleşen Dünyada Türkiye), Remaking Turkey, Globalization, Alternative Modernities and Democracy (2008) (Türkiye’nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi), Turkish Politics in a Changing World (Ziya Öniş ile beraber, 2007) (Değişen Dünyada Türk Siyaseti), Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (2005) (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri), ve Changing World, Transforming Turkey’in (2005) (Değişen Dünya, Türkiye’nin Dönüşümü) arasında bulunduğu 15 kitabın yazarı ve editörüdür.

Keyman, ayrıca Journal of Democracy, New PerspectivesEuropean Journal of Social TheoryTheory Culture & Society ve Review of International Political Economy’nin de aralarında bulunduğu prestijli uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazmıştır. Gündemdeki Olaylarla İlgili Yazarlar'>Güncel olaylar üzerine değerli analizleriyle Türkiye’nin etkili ve çok okunan gazetelerinden Radikal’e haftalık yazılar yazan Keyman, yerel ve uluslararası düzeyde siyasi gelişmeler üzerine yorum yapmak üzere sıklıkla haber programlarına katılmaktadır. International Studies Association gibi önemli kuruluşların uluslararası danışma kurulu üyesi olan Keyman, bu kuruluşların yayınladığı dergilerin yayın kurullarında da görev yapmaktadır. Keyman doktora derecesini Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine Carleton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.