Gazi Erçel / Habertürk
Ekonomi
Email adresi: gercel@htgazete.com.tr

üleyman Gazi Erçel (d. 20 Şubat 1945), Türk Bürokrat

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. Bankalar Yeminli Murakıpılığı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, IMF İcra Direktör Yardımcısı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü, Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubunun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Genel Müdürlüğü yaptı. 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirildi. 2001 yılı Şubat ayında çıkan ekonomik krizden sonra görevinden istifa etti. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.