Güven Sak / Radikal
Ekonomi
Email adresi: guven.sak@radikal.com.tr

Güven Sak, (Prof. Dr.) 1961 Bursa doğumlu akademisyen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi ve TEPAV direktörü. [2]

İktisat dalında yüksek lisans derecesini 1984 yılında İngiltere’deki University of East Anglia’dan alan Güven Sak, iktisat doktorasını 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) tamamladı. Güven Sak, 1995’ten beri görev yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde 2003 yılında profesör oldu. 2006 yılı başında Ankara Üniversitesi'nden ayrılarak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevini üstlendi. 2011 yılında ise Prof. Dr. Yücel Altunbaşak'ın Tübitak başkanı olmasının ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektör vekilliği görevine getirildi ve 6 Haziran 2013 tarihine dek bu görevini sürdürdü.

1984 – 1995 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda başaraştırmacı olarak çalışan Güven Sak, 1991 – 1992 yılları arasında sermaye piyasası modernizasyon programında, 1995 – 1999 yılları arasında da sosyal güvenlik reformu projelerinde görev aldı.

2001’de kurulduğunda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliğine seçilen Güven Sak halen bu görevini sürdürmektedir. 1996 – 2001 yılları arasında Radikal gazetesinde köşeyazarlığı yapan Güven Sak’ın yazıları halen Referans gazetesinde yayınlanmaktadır.

Güven Sak, Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün (TEPAV) kurucu direktörüdür.

Katkıda Bulunduğu Projeler

 • Avrupa Birliği’nin Türk Ekonomisi’ne Etki Analizi Projesi
 • Avrupa Birliği Müzakere Stratejisi Tasarımı Projesi
 • Avrupa Birliği Müzakere Süreci’nin İç Örgütlenmesi Projesi
 • Rekabet Ortamı Değerlendirmesi Projesi
 • Vergi Reformu Projesi
 • Sosyal Güvenlik Reformu Projesi
 • Şirketler Kesimi’nin Yeni Ortama İntibakı Projesi
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Projesi

Seçilmiş Yayınları:

 • Sosyal Güvenlik Reform Tasarıları Üzerine Bir Genel Değerlendirme, Radikal.
 • “Banking Sector Fragility and Turkey’s 2000-01 Financial Crisis”, S.M.Collins ve D.Rodrik (2003) Brookings Trade Forum 2002, Washington,D.C.:Brookings Institution Press içinde. (F. Özatay ile birlikte).
 • “Financial Liberalization in Turkey: Why was the growth impact limited?” Emerging Markets Finance and Trade, September-October 2002,Vol. 38 No. 05 (F.Özatay ile birlikte)
 • “Formulating a Policy Framework for Good Governance and Anti-Corruption in Turkey” (2002) Background paper for the Anti-corruption Strategy Technical Assistance Program of the World Bank.