İsa Karakaş / Türkiye
Hukuk / Profesyonel-İş
Email adresi: isa.karakas@tg.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumunun BAŞMÜFETTİŞİ

Sosyal Güvenlik& İş Hukuku&

(A ) İş Güvenliği BAŞUZMANI

50’yi (ELLİ) aşkın Sosyal güvenlik/İş mevzuatı, İSG alanında Kitap Yazarı,

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği ADLİ Bilirkişisi

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi  

50’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği CEZA Bilirkişisi

 Gazeteci/ Yazar

GURME

Anadolu Halk Müziği derneği Kurucusu ve Denetim Kurulu Başkanı

Türkiye Gazetesi'>Türkiye Kızılay Derneği üyesi ve destekcisi

Devlet Denetim Elemanları Derneği  ile SGK Müfettişleri Derneği üyesi …

(isakarakas@gmail.com veya isakarakas@hotmail.com  e-mail gönderin, İsa KARAKAŞ hemen sizi arasın…)

Bir çok gazetede çalışma ve sosyal güvenlik yazarlığının yanı sıra yıllarca Tercüman Gazetesinin “Çalışma ve Sosyal Güvenlik”  Köşe yazarlığını yaptı. Halen Türkiye Gazetesi'>Türkiye Gazete’sinin Sosyal güvenlik yazarlığına devam etmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundaki Diğer Çalışmaları: Başta işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması ile sosyal güvenlik sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uhdesinde bir çok komisyonda fiilen görev yaparak bu alanda mevzuatın geliştirilmesi, bir çok teşviklerin uygulanması ve bürokratik işlemlerin (işçilerin ve işyerlerinin tek belgeyle tek kuruma bildirilmesi v.s) azaltılmasında katkıda bulundu.

  İLETİŞİM KURMAK İÇİN:  isakarakas@gmail.com veya isakarakas@hotmail.com  e-mail gönderin, İsa KARAKAŞ hemen sizi arasın

Bir  Çok  Kurum,organizasyon, Üniversite ve Akademik Ortamda başta sosyal güvenlik olmak üzere,iş hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlikle İlgili Diğer konularda  Tebliğ Sunucusu Olarak  ayrıca 1989 Yılından Beri Üniversite- Yüksek Lisans ve  Doktora Özel Öğrenciliği Dahil Tüm Eğitimi yoğun şekilde İş Sağlığı ve güvenliği ile iş mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Alanında Olan;

“SOSYAL GÜVENLİK& İş Hukuku İle

(A) Sınıfı İŞ Güvenliği UZMANI” dır. 

20 yılı aşkın süreden beri denetim,uygulama, komisyon-mevzuat çalışmaları,eğitim-seminer-konferans…yazı, Radyo/TV ve 50 yi aşkın kitapla Sosyal Güvenliğe yön vermenin onuruyla

TV VE RADYO: Bir çok Tv ve Radyoda başta Emeklilik, işçi alacak ve tazminatları, teşvik, işsizlik, istihdam, Kıdem tazminatı,iş sağlığı ve güvenliği, işçi alacak ve tazminatları- genel sağlık sigortası- işveren uygulamaları, iş kanunu , İŞKUR, Kayıtdışı istihdam ile diğer çalışma ve sosyal güvenlik konularında en çok aranan uzman olarak programlara katılmıştır.

 

I.EĞİTİMİ: EĞİTİMİNİN   TAMAMI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİDİR”.

 

Yüksek Öğrenim: Gazi   Üniv. İİBF Çalışma Ekonomisi ve   Endüstri İlişkileri Bölümünde 1993 yılında tamamladı.

Yüksek Lisans: : Gazi   Üniv. Sos. Bil. Enstitüsü Çalışma Eko. ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında “Sosyal Güvenlik  Konulu  Yüksek Lisans   Tez” çalışmasını hazırlayarak 2005 yılında tamamlamıştır.

Doktora: Gazi   Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında 2006-2007 döneminde “Doktora özel programı”   kapsamında eğitimini sürdürmüştür.

Aldığı Diğer  Eğitimler:

Avrupa   Birliği Proje Süreci  Yönetimi ,

Etkin Mali Yönetim Teknikleri,

AB İyi Uygulama Örnekleri,

Eğiticinin   Eğitimi,

Yöneticinin Eğitimi,

Protokol Yönetimi,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Zaman ve Stres Yönetimi,

Etkili İletişim….

II.KARİYERİ:

 

1995 yılında SSK Sigorta   Müfettiş Yrd.

1998 yılında SSK Sigorta Müfettişi,

2003-2004 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında “İstihdamın artırılması” ve İşsizliğin Azaltılması….komisyonlarında görev yaptı

2004 yılında Refakat Müfettişi (Teftiş Kur. Başkan Yrd)

2008 yılında ise  Sosyal   Güvenlik  Kurumu Başkanlığı BAŞMÜFETTİŞ’liği’ ne atandı.

Halen  SGK  (Sosyal   Güvenlik  Kurumunda)   BAŞMÜFETTİŞ olarak görevini devam ettirmektedir.

KİTAPLARI İSA KARAKAŞ kitaplarının en önemli özeliği sürekli başucunda tutulan tamamen uygulamaya yönelik ve çözüm niteliğindeki eserler olmasıdır.

 

İş dünyasının en güvendiği    Sosyal güvenlik&İş hukuku  uzmanlarından olan İsa KARAKAŞ’ın yazmış olduğu 50’yi aşkın   kitaplarından bazıları;

İ.K’cılar/Personelciler/İşverenler/SMMM-YMM/HUKUKÇULAR/ÖĞRENCİLER ile Tüm İşyerleri İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı”  /4. Baskı”

İhtilafların Çözümü ile İşçi Alacak Ve Tazminatları İle Dava Yolları

 Tüm Yönleriyle Herkes İçin  Emeklilik El Kitabı   (SG reformu birlikte Türkiye Gazetesi'>Türkiye’de kaleme alınan ilk  kitap)3.Baskı,

“İbraname,

Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” 1088 sayfa/  3.Baskı”

*”İş Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları”2.Baskı ”

Asgari İşçilik Uygulamaları,İhtilafları ve Çözüm Yolları”4.Baskı

“Kıdem Tazminatı İhtilafları ve Çözüm Yolları”

“Dernek Mevzuatı Rehberi”

“Prim Belgeleri Düzenleme ve Teşvik Rehberi”

“İş Kanunu Uygulaması İle İhtilafları Ve Çözümü”

“SGK&İŞKUR ve İş Mevzuatında İdari Para Cezaları ile İhtilafları ve Çözüm Yolları”

“Genel   Sağlık Sigortası uygulama Rehberi”

“İnşaatçının Sosyal Güvenlik İşlemleri” kitabı,

“Vergi, SGK ve Ticaret Kanunu açısından “FATURA”  (ITO)

“Kamu Kesimi İçin Sosyal Güvenlik Rehberi”

“İşçi Hakları Rehberi”

“e-Bildirge Uygulamasının Usul ve esasları” “SSK&İş Mevzuatı İhtilafları ve Çözüm Yolları” “Belediyeler için Sosyal Güvenlik Rehberi”

“Belediyeler için İş Kanunu Rehberi”

“Çalışma&Sosyal Güvenlik Ve İhale”

“Meslek Hastalığı Uygulamaları Ve Meslek Hastalığı Davaları”

Tüm  Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu  (Sosyal Güvenlik Reformuyla ilgili   yazılan ilk kitap) “Borçlanma ve Hizmet Birleştirilmesi Rehberi”

“İş Kazası Uygulamaları Ve İş Kazası Davaları”5.Baskı ………

Kamu Kurumları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi…………..

VII. GAZETE YAZILARI:

 

İsa KARAKAŞ’ın ulusal ve yerel    çok sayıda gazetede;

Emeklilik, Genel Sağlık Sigortası, Teşvik   mevzuatı, İdari Para cezaları,İşveren-SMMM-YMM işlemleri, İnşaat Ve İhaleli   İşlerde asgari işçilik,  malüllük, iş kazaları-Meslek Hastalıkları,    İstihdam,  kayıtdışı istihdam, işsizlik sigortası, sendikacılık,   iş hukuku, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, çalışma   ekonomisi ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda yazıları   yayınlanmıştır. 2008 yılından itibaren Tercüman Gazatesinin ekonomi yazarlığını yapmıştır. Halen Türkiye Gazetesi'>Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olan  120.000 tirajlı İTO İstanbul Ticaret Gazetesinin  yanı sıra TÜRKİYE GAZETE’sinin sosyal güvenlik yazarlığını devam ettirmektedir.

VIII.DERGİ YAZI VE   MAKALELERİ:

 

İTOVİZYON, PERYÖN, İNTES İnşaat Sanayi   Dergisi, , Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,  Vergi Dünyası Dergisi,   Mali  Hukuk Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Sosyal Diyalog   Dergisi,   Lebib Yalkın Mevzuat   Dergisi, Maliye Postası Dergisi, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, İhale ve   İmar Dergisi,  İdari ve Mali Mevzuat Dergisi,Vergi Raporu Dergisi, Kara Tahta,  Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Mali Pusula Dergisi,  ve Sayıştay   Dergisi’nde  başta  sosyal güvenlik    olmak üzere İstihdam, teşvik mevzuatı, kayıtdışı istihdam, işsizlik   sigortası, sendikacılık, Ordu SMMM dergisi, Türk Metal Sendikası Dergisi, iş hukuku, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite   yönetimi ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda 700’ü aşkın yazı   ve  makalesi yayınlanmıştır.Ayrıca Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde   hakem kurulunda, Sosyal Diyalog Dergisinin Yayın Kurulunda halen görev   yapmaktadır.

IX.BİLİMSEL TEBLİĞ VE   KONFERANSLARI: 

ANKARA Üniversitesi SBF, Gazi   Üniversitesi,  Pamukkale Üniv. Namıkkale Üniv.  NÖROLOJİK BİLİMLER VAKFI, PERYÖN  ile diğer bir çok kurum ve kuruluşta başta sosyal güvenlik-iş sağlığı ve güvenliği  konuları olmak üzere çalışma hayatına ilişkin çok sayıda bilimsel tebliğ   sunmuş ve konferanslara katılmıştır.

X.Komisyon Çalışmaları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “İşsizliğin Azaltılması” ve “İstihdamın Artırılması” komisyonlarında çalışmasının yanı sıra SSK sosyal güvenlik komisyonunda görev yapmıştır.  

 

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanındaki Çalışmaları:

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan KARAKAŞ, 20  yılı aşkın BAŞMÜFETTİŞ  olarak inceleyip-soruşturduğu çok sayıda iş kazası ve meslek hastalıklarında İş Sağlığı  ve Güvenliği Mevzuatını uygulamaktan kaynaklanan tecrübesinin yanı sıra bu alanda aşağıda belirtilen çalışmaları bulunmaktadır. 1-      İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Kitabı ( 2.Baskı),          Kamu Kurumları için İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi ( 2.Baskı), 2-      Değişik akademik ve uygulama dergilerinde yayınlanmış 70’i aşkın makale3-      Ulusal gazete yazarı olarak  iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gazete yazıları 4-      Başta www.isakarakas.com olmak üzere internet ortamında çok sayıda  yazıları 5-      İş Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları Kitabı (2006 Baskı) 6-      SGK Uygulamalarında Meslek Hastalıkları Ve Davaları Kitabı 7-      SGK Uygulamalarında İş Kazaları Ve Davaları Kitabı 8-      TCK, BK ve SGK açısından İş Kazası & Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları Kitabı (2012/II. Baskı) 9-      İş Kazası Uygulamaları, İş Görmezlik ve Tazminat Davaları Kitabı (2015 2.Baskı) 10-  Uygulamada Meslek Hastalığı Davaları ve Tazminat Davaları Kitabı (2012)11-  İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili tebliğler, oturum başkanlığı…