Metin Karabaşoğlu / Sabah
Siyaset / Güncel

1964 yılında İzmir'in Tire ilçesinde doğdu.İlk ve orta öğremini bu ilçede tamamladı.1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.Okul yıllarında yazmaya başladığı Köprü dergisinin bir süre editörlüğünü yürüttü.İz yayıncılık'ta,Karakalem ve Zafer dergilerinde editörlükte bulundu.1994-2001 arasında Yeni Asya gazatesinde haftada iki gün olmak üzere köşe yazarlığını yürüttü.2001-2002 akademik yılında Hartford Seminary'nin davetlisi olarak 'misafir ilim adamı' statüsüyle ABD'ye gitti.İbrahim M.Abu Rabi'nin editörlüğünde hazırlanan Islam on the Crossroads:On the Life and Thought Bediuzzaman Said Nursi adlı İngilizce eserinde (State University of New York Press,2003) yazarları arasındadır.Karabaşoğlu ,Blaise Pascal'ın Düşüncelerini Türkçeye çevirmiş,mütercimleri arasında yer aldığı Marshall G.S Hodgson'ın üç ciltlik The Venture of  Islam'ını  Türkçe yayına hazırlamış,ayrıca M.Asım Köksal'ın sekiz ciltlik Hz.Muhammed ve İslamiyet'i dahil ikiyüz civarında kitabın yayına editör olarak katkıda bulunmuştur. Metin Karabaşoğlu şu anda Karakalem dergisinin editorlüğünü yapmaktadır.