Misal Adnan Yıldız / Radikal
Yaşam / Sosyal
Email adresi: misaladnan@gmail.com