Nurşin Ateşoğlu Güney / Sabah
Siyaset / Güncel

Siyasetbilimci. 27 Şubat 1960 doğumlu. State University College İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü (1979) mezunu. Yüksek lisansını (1985) ve doktorasını (1992) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkilerde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde (1983-92) araştırma görevliliği, aynı yerde öğretim görevliliği (1992-95), yardımcı doçentlik (1995-2001) ve doçentlik (2001-) yaptı. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Merkezi başkan yardımcılığı (1999-2000), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkan yardımcılığı (1999-2001) görevlerini yürüttü. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, International Institute for Strategic Studies (IISS) üyesidir. 

Makaleleri, uluslararası hakemli dergilerde, Dünü ve Bugünü ile Toplum ve Ekonomi, Sosyal Demokrat Değişim, Foreign Policy (Türkiye Baskısı), Turkish Review of the Balkan Studies, Turkish Review of the Middle East dergilerinde yayımlandı. Türk Dış Politikasının Analizi, Uluslararası Politikada Yeni Alanlar ve Bakışlar, Yeni Balkanlar Eski Sorunlar, Türkiye’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar: En Uzun On Yıl, Doksanlı Yıllarda Türkiye’nin Komşuları kitapları içinde bölüm yazdı. Avrupa’da Yeni Güvenlik Arayışları: NATO-AB-Türkiye (E. Çayhan ile, 1996) adlı bir kitabı vardır.