Ömer Behram Özdemir / Sabah
Siyaset / Güncel

2009 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. “Avrupa’da Milliyetçi Ayrılıkçı Hareketler: IRA ve ETA Örnekleri” başlıklı tezini 2012 yılında vererek Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Bildiği Diller: İngilizce (İleri), Fransızca (Orta)

Makaleler

  • “Fransa’da İslamofobik Söylemin Ana Akımlaşması ve Arap Baharı’nın Etkisi”, Ortadoğu Yıllığı 2012, s.445-459, 2013.
  • “İspanya’da 2011 Seçimleri ve Bask Solunun Yükselişinin Nedenleri”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2012.

Yorum

  • “İsrail Solunun Yanlışları”, Ortadoğu Araştırmaları Analiz Serisi, no:4,  Mayıs 2013.

Katkıdan Bulunulan Diğer Çalışmalar

  • Abdurrahman Babacan (ed.), “Binyılın Sonu- 28 Şubat Süreklilik ve Kopuş”, Pınar, 2012 (Söyleşi)
  • Abdurrahman Babacan (ed.), “11 Eylül Tarihsel Dönüşümün Analizi: 2001-2011”,Pınar, Eylül 2011 (Tercüme)