Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci / Türkiye
Dini / Sosyal
Email adresi: ekrem.ekinci@tg.com.tr

Ekrem Buğra Ekinci (d. 4 Mayıs 1966; Ankara), hukuk tarihi alanında çalışan Türk akademisyen ve TV programı yorumcusu.

Biyografi

1966 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1988'de avukatlık stajını, 1991 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde yaparak 1996 yılında Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukunda Kanun Yolları adlı teziyle hukuk doktoru, 1999 yılında da Osmanlı Mahkemeleriçalışmasıyla hukuk tarihi doçenti oldu. 2005 yılında da profesörlüğe tayin edildi. 1992-1993 arasında bir yıl Amman'daki Ürdün Üniversitesi'nde ilmî araştırmalarda bulundu. Ankara ve Erzincan Hukuk Fakültelerinde çalıştı. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Türk Hukuk Tarihi ve İslâm Hukuku dersleri vermektedir. İlmî ve kültürel maksatlarla Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da çok sayıda ülke gezdi.  İngilizce, Arapça ve Farsça bilir. Yıllardır radyo ve televizyonlarda popüler tarih ve kültür tarihi üzerine programlar yapar. Gazete ve dergilerde de bu mevzularda yazıları yayınlanmaktadır.

Tezleri

Yüksek lisan tezi

 • Eski Hukukumuzda Vasiyet (Yüksek Lisans-Selçuk Üniversitesi-1991)

Doktora tezi

 • Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukukunda Kanun Yolları (Doktora-İstanbul Üniversitesi-1996)

Araştırmaları / Aktüel eserleri

 1. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî - Hayatı ve Hâtıralarıyla (2017)
 2. Hukukun Serüveni (2011)
 3. Osmanlı Hukuku (2008)
 4. İslam Hukuku Tarihi (2006)
 5. İslam Hukuku (2006)
 6. Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle (2008) - (Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil)
 7. Osmanlı'nın Çöküşü İmparatorluk İttihatçıların Elinde (2014)
 8. Ama Hangi Osmanlı? (2013)
 9. Sürgündeki Hanedan Osmanlı Ailesinin Çileli Asrı (2015)
 10. Osmanlı'ya Kalan Miras (2016)
 11. İslam Hukukunda Değişmenin Sınırı (2005)
 12. İslam Hukuku ve Önceki Şeriatler (2003)
 13. Osmanlı Mahkemeleri / Tanzimat ve Sonrası (2004)
 14. Ebedî Seâdet Yolunda Bir Ömür- Hüseyin Hilmi Işık (2018)
 15. Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi Behice Sultan'la Altı Ay