Prof. Dr. Erol Ulusoy / Milliyet
Hukuk / Profesyonel-İş
Email adresi: erolulusoy@milliyet.com.tr

Erol ULUSOY 1966 Yılında Kırıkkale’de doğdu.

1989 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden;

1995 Yılında da Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1995 Yılında Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Minderheitenschutz in Aktiengesellschaften” konulu Doktora Tezini hazırlayarak “hukuk doktoru” ünvanını aldı.

2005 Yılında ise Türkiye’de, “Anonim Şirketlerde Şirketle İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil” konulu eserini takdim ederek “Doçentlik Sınavını” başarı ile verip, “ticaret hukuku doçenti” oldu.

2000 Yılında Kırıkkale’de Avukatlık stajını tamamladı.

1996 Yılında Viyana Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdinde değişik mahkemelerde bir yıl süren “adliye stajı”nı tamamladıktan sonra, kısa bir süre Viyana’da avukat stajyeri olarak çalıştı.

1997 Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ticaret hukuku öğretim üyesi olarak “yardımcı doçent” ünvanı ile çalışmaya başladı.

2002-2004 Yılları arasında Almanya Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2005 Yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na doçent olarak atandı ve halen aynı yerde öğretim üyesi olarak ticaret hukuku, bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku derslerini vermektedir.

2005 Yılından beri de Almanya Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dönemler halinde yoğunlaştırılmış şekilde Türk Hukukuna Giriş” derslerini vermektedir.