Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk / Posta
Sağlık / Sosyal
Email adresi: mehmeterturk@hotmail.com

İstanbul Erkek Lisesi’nden 1987’de, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1994’de mezun oldum. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün bir yıllık Hastane Yönetimi Sertifika Programı’nı tamamladım. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğinde 2002 senesinde uzman oldum. Almanya Münih şehrinde Ludwig Maximillian Üniversitesi Klinikum Grosshadern Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde gözlemci doktor olarak bulundum. Sonrasında 2004-2006 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okutman olarak görev aldım aynı süre zarfında Brighamand Women’s Hastanesi Radyoloji Kliniğinde “radyolojide yönetim” ve “abdomen radyolojisi (araştırma)” fellow’u olarak çalıştım. 2007 senesinde Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi Başkanı olarak seçildim ve iki yıl boyunca bu görevi sürdürdüm. 2009-2015 yılları arasında Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi idim, ilk iki yıl genel sekreterlik görevini üstlendim. 2008-2010 yılları arasında Türk Manyetik Rezonans Derneği yönetim kurulu üyesi idim; 2016-2018 yılları arasında ise aynı derneğin başkanlığını yaptım. Doçent ünvanını 2008, profesör ünvanını ise 2015 senesinde aldım. Şu anda Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise eğitim görevlisi olarak çalışmaktayım.