Prof. Dr. Temel Yılmaz / Habertürk
Sağlık / Sosyal
Email adresi: mtyilmaz@turkdiap.org

Eğitim Bilgileri

Mezun Olduğu Okul    
1970 Turan Emeksiz Lisesi Istanbul(Avrupa)

1976 Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Istanbul(Avrupa)

1981Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği, Uzmanlık Öğrencisi Istanbul(Avrupa)

1986 Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı Istanbul(Avrupa)

1987 Brussels Free University Laboratory of Experimental Medicine Fellowship Yurtdışı

1987 Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı, Diabete Bilim Dalı, Doçent.Istanbul(Avrupa)

1993 Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı, Diabete Bilim Dalı, Profesör Istanbul(Avrupa)

1997 St.Barthelomeus Hospital, Dep. of Diabetes and Metabolism, London Misafir Profesör Yurtdışı

 

İş Deneyimi
     
1982 - 1983 Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi
     
1982 - 1987 Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Merkez Araştırma Laboratuarı Öğretim Görevlisi
     
1988 - Halen Istanbul Üniversitesi, Deneysel Tıbbi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Öğretim Üyesi
     
1991 - Halen Istanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji Bölümü, Öğretim Üyesi
     
1991 - Halen Istanbul Üniversitesi Sağlık Bilim Lari Enstitüsü, Beslenme Bölümü Öğretim Üyesi
     
1993 - 1996 Istanbul Üniversitesi Deneysel Tıbbi Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi
     
1994 - Halen Istanbul Tıp Fakültesi, Diyabet Bilim Dalı Başkanı,
     
1994 - Halen Istanbul Üniversitesi, Deneysel Tıbbi Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı
     
1994 - Halen T.C.Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, 5. İhtisas Kurulu ve Genel Kurul Üyesi
     
1994 - Halen T.C. Sağlık Bakanlığı, Diyabet Danışma Üst Kurul Üyesi
     
1994 - Halen T.C. Sağlık Bakanlığı Diyabet Eğitimi Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri
     
1996 - Halen Istanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Diabet Araştırma ve Uygulama Birimi BaşkanıMesleki 
 

 

Üyelikleri
International Diabetes Federation (IDF)
American Diabetes Association (ADA)
European Association for the Study of Diabetes (EASD)
International Diabetes Immunotherapy Group (IDIG)
Diabet ve Beslenme Derneği
Endokrinoloji Derneği
İmmünoloji Derneği
Diabet Araştırmaları ve Uygulamaları Derneği
Türkiye Diabet Tedavi ve Eğitim Vakfı (Başkan)
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

 

Tıbbi Yayınlar
Kazandığı Burslar
World Health Organization (WHO) regional Office for Europe, 1989 “Cell and Tissue Culture” konusu

 

Kazandığı Ödüller
Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü,1987 “Pankreas Adacıklarında Gliserol Fosfolirasyonu ve Oksidasyonu” konulu araştırma
European Association for he Study of Diabetes Travel Award “Slowly progressive Type 1 diabetes: a retrospective analysis of clinical and laboratory findings” konulu bildiri.

 

Bilimsel Faaliyetler
Makale Sayısı: 192 (37 Uluslararası, 155 Ulusal ) Bilimsel Tebliğ Sayısı: 193 (62 Uluslararası, 101 Ulusal) Yazarları Arasında Yer Aldığı Kitaplar: 9 (2 Uluslararası, 7 Ulusal)
 

Bilimsel Yayınlara Örnekler:

1. Yılmaz MT, Şener A, Malaisse WJ: Glycerol phosphorylation and oxi dation in pancrearic islets. Moleculer and Cellular Endocrinology, 52:251-256, 1987
2. Malaisse WJ, Yılmaz MT, Malaisse-Lagae F, Þener A: Underestimation of D-glucose phosphorylation as measured by 3H20 production from D-(2-3H) glucose. Biochem Med Metab Biol, 40:35-41 (1988)
3.Yılmaz MT, Devrim AS, Biyal F, Satman I, Arioğlu E, Dinççağ N, Karşıdağ K, Özden I, Gürel N, Sipahioğlu F and Yilmaz G: Immunoprotection in spontaneous remission of type 1 diabtetes: long-term follow-up results. Diabetes Research and Clinical practice, 19:151-62 (1993)
4. Yılmaz MT: The remission Concept in Type 1 Diabetes and its Significance in Immune Intervention: Diabetes/Metabolism Reviews, 9(4): 337-348 (1993)
5. Yılmaz MT: The last preclinical stage: Insulin-induced remission and its immunological preservation (Diab. Lit. Rewiev Serv.) Dialogue, 11-15 (1995)

 

Özel Veriler
Evli, bir çocuk babası ve İngilizce ve Almanca biliyor.