Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu / Posta
Sağlık / Sosyal
Email adresi: doktor@posta.com.tr

Robert Kolej ve İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Monash Üniversitesinde bir yıl erkek infertilitesi mikrocerrahisinde çalışmıştır. Halen İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Kliniğinde öğretim üyesidir.