Salim Çevik / Sabah
Siyaset / Güncel
Email adresi: scevik@ipek.edu.tr

Lisans diplomasını Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü’nden 2004 yılında aldı. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü’nde doktora eğitimine başladı. 2008-2009 yıllarında Columbia Üniversitesi, School of International and Public Affairs bünyesinde misafir akademisyen olarak bulundu. 2009-2011 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak, 2011-2012 akademik yılında Lund Üniversitesi (İsveç) Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye ve Pakistan’da dinin ulus inşa sürecindeki rolü üzerine yazdığı doktora tezini 2013 yılı içinde bitirmeyi planlamaktadır. Çalışma alanları milliyetçilik, din-siyaset ilişkisi ve devlet inşa süreçleri üzerine yoğunlaşmaktadır.