Sevinç Alkan Özcan / Sabah
Siyaset / Güncel

1999’da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002’de aynı bölümden “A New Minority in the Post-Soviet Space: Russians in Kazakhstan, Ukraine and the Baltic States” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. Bu çalışması Bir Sovyet Mirası: Rus Azınlıklar (Küre Yayınları, 2005) adıyla kitaplaştı. 2005-2006 yıllarında Oxford Center for Islamic Studies’de misafir araştırmacı olarak bulundu. 2007-2009 yıllarında İslam Konferansı Örgütü’ne bağlı İslam Konferansı Gençlik Forumu’nda eğitim ve medya koordinatörü olarak çalıştı. 2010’da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda “Komünizm Sonrası Polonya ve Rusya’da Din ve Devlet İlişkileri: Sekülerleşmenin Sınırları” başlıklı tezi ile doktor unvanı aldı. 2009-2011 yılları arasında Bilim ve Sanat Vakfı Küresel Araştırmalar Merkezi koordinatörü olarak çalıştı. Halen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda danışman olarak görev yapmaktadır.