Talip Küçükcan / Sabah
Siyaset / Güncel
Email adresi: tkucukcan@setav.org

Talip Küçükcan SETA Dış Politka Araştırmaları Direktörü'dür. School of Oriental and African Studies'te (Londra Üniversitesi) yüksek lisans, Centre for Research in Ethnic Relations'da (Warwick Üniversitesi) doktora yaptı. Aynı üniversitede iki yıl süre ile doktora sonrası araştırmalar yürüttü. Ortadoğu siyaseti, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Birliği ülkelerindeki Türkler, din-devlet ilişkileri ve yükseköğretim politikaları konularında çalışmalar yürüten Küçükcan'ın bazı yayınları şunlardır:

European Perceptions of Turkish Foreign Policy (Seta Research Report, 2012); Arab Image in Turkey (Seta Research Report, 2012); Politics of Ethnicity, Identity and Religion: Turkish-Muslims in Britain, (Avebury: Ashgate, 1999); EuroTurks and Turkey-EU Relations: The Dutch Case, (co-authored with V. Gungor, Amsterdam, 2006); Turks in Europe: Culture, Identity, Integration (co-edited with V. Gungor, Amsterdam 2009);State-Religion Relations in Europe (co-edited with Ali Kose, İstanbul, 2008); Türkiye’de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz (Bekir S. Gür ile, Ankara, SETA Vakfı, 2009)